Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Aktualności

Komunikat o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników

UWAGA !
Zgodnie  z § 10 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 20 MARCA 2020 ROKU
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
 
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w dalszym ciągu będzie wykonywał zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Tryb załatwiania spraw został określony w Komunikacie Dyrektora urzędu z dnia 13 marca 2020 roku

Komunikat
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach
Z dnia 13 marca 2020 r.
Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach w porozumieniu ze Starostą Kartuskim podjął decyzję w sprawie reorganizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach na czas epidemii.

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie – nieczynny dla klientów.

Wszelkie sprawy będą załatwiane telefonicznie lub elektronicznie.


Zachęca się do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach. Metoda ta pozwala wszczynać każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi, interwencje można składać również mailem.

Z uwagi na nieobecność pracowników związaną z opieką nad dzieckiem (zamknięte przedszkola i szkoły) nie wszystkie numery telefonów i adresy poczty elektronicznej będą dostępne.

Informacje o formach pomocy udzielanych przez urzędy pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej na stronach Zielonej Linii - https://zielonalinia.gov.pl/
i pod numerem infolini 19524


Poniżej wskazujemy numery telefonów i adresy poczty elektronicznej do kontaktów.

Sekretariat: 58 694-09-01 sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl

Pożyczki COVID-1958 694-09-17 
Dofinansowania COVID-1958 694-09-34 - 39
Rejestracja: 58 694-09-15
Zasiłki dla bezrobotnych: 58 694-09-05, 58 694-09-04
Pośrednicy pracy –  sprawy dot. bezrobotnych: 58 694-09-24, 58 694-09-25
Doradcy zawodowi: 58 694-09-32
Szkolenia: 58 694-09-17
Dotacje dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności: 58 694-09-12, 58 694-09-13 
Cudzoziemcy -  58 694-09-31, 58 694-09-40, 58 694-09-41
Pośrednictwo pracy - oferty pracy: 58 694-09-21, 58 694-09-22, 58 694-09-23
Pośrednictwo pracy - sprawy dot. pracodawców (staże, prace interwencyjne, refundacje): 58 694-09-21, 58 694-09-23
 
Prosi się o bieżące śledzenie strony internetowej urzędu https://kartuzy.praca.gov.pl/ na której są zamieszczane na bieżąco wszelkie komunikaty i informacje.

Do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach wpuszczani będą jedynie pracownicy.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach
Barbara Kapica

W godz. 8-15 można składać wnioski i inne dokumenty bezpośrednio w urzędzie do wystawionej w wiatrołapie urzędu skrzynki.
W tym przypadku będzie to bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę