Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Praca dla Pomorzan

  Program Regionalny :    „Praca dla Pomorzan" 2023 r.     1. CEL PROGRAMU: Celem programu jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego...

„Praca dla Pomorzan” 2022 r.

                                                                                    Program Regionalny :     „Praca dla Pomorzan" 2022 r. 1. CEL PROGRAMU: Celem programu jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań...

Program Specjalny „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi" 2021

1. CEL PROGRAMU: Celem programu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.   2. UCZESTNICY PROGRAMU: Uczestnikami programu było 25 osób bezrobotnych z terenu powiatu kartuskiego 3. ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: dotacja na...

Program Specjalny „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi" 2022

1. CEL PROGRAMU: Celem programu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.   2. UCZESTNICY PROGRAMU: Uczestnikami programu było 10 osób bezrobotnych z terenu powiatu kartuskiego 3. ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: dotacja ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę