Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Rynek pracy

  •   Trwa nabór wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach środków EFS+ oraz programu regionalnego Praca dla Pomorzan
  •   Zakończenie naboru wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach środków Funduszu Pracy
  •   Jak przygotować się na Targi Pracy?
  •   Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w zawodzie: strażak Państwowej Straży Pożarnej (3 osoby)
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

  Rezerwa Funduszu Pracy : „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi" Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach informuje, że otrzymał dodatkowe...

Praca dla Pomorzan

  Program Regionalny :    „Praca dla Pomorzan" 2023 r.     1. CEL PROGRAMU: Celem programu jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego...

„Praca dla Pomorzan” 2022 r.

                                                                                    Program Regionalny :     „Praca dla Pomorzan" 2022 r. 1. CEL PROGRAMU: Celem programu jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań...

Program Specjalny „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi" 2021

1. CEL PROGRAMU: Celem programu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.   2. UCZESTNICY PROGRAMU: Uczestnikami programu było 25 osób bezrobotnych z terenu powiatu kartuskiego 3. ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: dotacja na...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę