Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Otwarty Urząd

Otwarty Urząd - logo

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów uruchomił usługę OtwartyUrzad.pl służący do szybkiej i wygodnej wymiany korespondencji z Urzędem.
 

Już od 29.06.2021 r. osoby zarejestrowane będą mogły skorzystać z możliwości sprawdzenia terminu swojej wizyty w Urzędzie przez Internet.

Jak skorzystać u usługi?

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
ZASADY BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTÓW
Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO
 
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach od dnia 01.07.2021 r. zmienia zasady bezpośredniej obsługi klientów, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
 
Ogólne zasady związane z bezpośrednią obsługą klienta w urzędzie:
 1. Wizyty klientów w urzędzie od godziny 08.00 do godziny 15.00. Zalecamy wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne umówienie,
Możliwość składania dokumentów w wiatrołapie budynku w godz. 8.00 - 15.00.
 1. Podczas wizyty w urzędzie konieczne jest przestrzeganie wymogów w zakresie działań profilaktycznych wynikających z przepisów prawa, tj. w zakresie:
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku,
 • obowiązku zakładania maseczki ochraniającej nos i usta. Osoby, które nie będą posiadały maseczki, nie będą mogły wejść do budynku.
 1. Osoby wchodzące do urzędu są zobowiązane do poinformowania pracownika koordynującego obsługę o celu wizyty.
 2. Ze względów bezpieczeństwa w danym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, może przebywać tylko 1 klient (w uzasadnionych przypadkach 2 klientów).
 3. Wszystkie osoby są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom pracowników koordynujących obsługę klientów.
Zachęcamy klientów do załatwiania spraw zdalnie:
 • przy wykorzystaniu usług elektronicznych za pośrednictwem https://kartuzy.praca.gov.pl/ -> Usługi elektroniczne,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki e-PUAP,
 • telefonicznie,
 • pocztą tradycyjną,
 • bądź poprzez złożenie korespondencji w wyznaczonym punkcie w urzędzie (skrzynka w wiatrołapie).
UWAGA:
chcesz jedynie doręczyć dokumenty, włóż  je  do skrzynki umieszczonej w wiatrołapie budynku – nie idź do sekretariatu urzędu!
 • W ZAKRESIE REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH
Rejestracja czynna w godzinach 08.00 – 14.00. Zalecamy telefoniczne lub elektroniczne umówienie się (ograniczony dzienny limit przyjęć osób do rejestracji).
 
W dalszym ciągu rejestracji można dokonać przez Internet - szczegóły.
 
W razie umówienia wizyty, pytań i wątpliwości dotyczących rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu pod nr 58 694-31-71, 58 694-09-14, 58 694-09-10.
 • W ZAKRESIE STAWIENNICTWA OSÓB BEZROBOTNYCH CELEM POTWIERDZENIA GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA:
Potwierdzanie gotowości do podjęcia zatrudnienia realizowane jest nadal poprzez kontakt telefoniczny ze swoim doradcą klienta, w wyznaczonym terminie stawiennictwa.
 
W razie pytań dotyczących stawiennictwa prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: Pośrednictwo pracy  tel.: 58 694-09-36, 58 694-09-37, 58 694-09-38.

Istnieje możliwość sprawdzenia terminu swojej wizyty w Urzędzie przez Internet poprzez usługę OtwartyUrzad.pl szczegóły
 • OBSŁUGA PRACODAWCÓW W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW:
Sprawy związane z zatrudnianiem cudzoziemców są załatwiane za pośrednictwem ePUAP, w ramach portalu platforma.gov.pl (przesyłanie wniosków i załączników do dokumentów). Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie (tel. 58 694-09-31, 58 694-09-40, 58 694-09-41, 58 694-09-06) bądź drogą mailową p.klinkosz@kartuzy.praca.gov.pl
 • SPRAWY DOTYCZĄCE DOFINANSOWAŃ ZWIĄZANYCH ZE SKUTKAMI COVID-19:
 • pożyczki i dotacje COVID-19
– tel. 58 694-09-12, 58 694-09-13, e-mail: m.warczak@kartuzy.praca.pl, b.wronska@kartuzy.praca.gov.pl,
 • W ZAKRESIE OBSŁUGI POZOSTAŁYCH KLIENTÓW I SKŁADANIA DOKUMENTACJI, zaświadczenia i inne sprawy formalne bezrobotnego: Sekretariat: tel.: 58 694-09-01/ fax 58 681-42-19, e-mail: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl
Zasiłki dla bezrobotnych (dla osób, które nabyły prawo do zasiłku): 
tel. 58 694-09-05, 58 694-09-08

Pośrednictwo pracy - sprawy dotyczące pracodawców
(prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy):
tel.  58 694-09-21, 58 694-09-22, 58 694-09-23

Pośrednictwo pracy – zgłaszanie ofert pracy, staże: tel. 58 694-09-24, 58 694-09-25

Szkolenia: tel. 58 694-09-18 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy: tel. 58 694-09-17 
Dotacje dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności: tel. 58 694-09-12, 58 694-09-13
Doradztwo zawodowe: tel. 58 694-09-34, 58 694-09-35
 
Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany.

Profil zaufany bez wychodzenia z domu można założyć:
 • za pomocą banku lub innego dostawcy tożsamości szczegóły
lub
 • jeśli nie posiadasz konta w banku – poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem/e-dowód szczegóły
UWAGA! Od 17.06.2021 r. wszystkie osoby, które mają tymczasowy profil zaufany staną się właścicielami „tradycyjnego" profilu zaufanego szczegóły
 
Informacje o formach pomocy udzielanych przez urzędy pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej można znaleźć na stronach Zielonej Linii - https://zielonalinia.gov.pl/
i pod numerem infolinii 19524.
 
Prosimy o śledzenie strony internetowej urzędu https://kartuzy.praca.gov.pl/ na której są zamieszczane na bieżąco wszelkie komunikaty i informacje.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach
Jan Geras
Kartuzy, dnia 30 czerwca 2021 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę