Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
„Praca dla Pomorzan” 2020 r.

                                                                                  Program Regionalny:    „Praca dla Pomorzan" 2020 r.   1. CEL PROGRAMU: Celem programu jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i...

Akademia rozwoju zawodowego - II edycja

Powiat Kartuski / Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach informuje,  iż realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Akademia rozwoju zawodowego – II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ...

W kierunku zatrudnienia (IV)

  „W kierunku zatrudnienia IV" projekt realizowany przez Powiat Kartuski/Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś priorytetowa 5: Zatrudnienie Działanie 5.1: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych –projekty Powiatowych Urzędów Pracy Poddziałanie...

„Praca dla Pomorzan” 2019 r.

                                                                                  Program Regionalny:    „Praca dla Pomorzan" 2019 r.   1. CEL PROGRAMU: Celem programu było wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę