Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
W kierunku zatrudnienia (IV)

  „W kierunku zatrudnienia IV"  projekt realizowany przez Powiat Kartuski/Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś priorytetowa 5: Zatrudnienie Działanie 5.1: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Poddziałanie...

„Praca dla Pomorzan” 2019 r.

                                                                                  Program Regionalny:    „Praca dla Pomorzan" 2019 r.   1. CEL PROGRAMU: Celem programu jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim (IV)

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim (IV)"    projekt realizowany przez Powiat Kartuski/Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim (III)

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim (III)"   projekt realizowany przez Powiat Kartuski/Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę