Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Nagłówek

Aktualności

Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby bezrobotne, z ustalonym II profilem pomocy. Szczegóły dot. tematyki oraz kryteriów rekrutacji zamieszczone zostały w planie szkoleń grupowych.

Szkolenie i praca w zawodzie „Kierowca autobusu”

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach planuje przeprowadzenie dla osób bezrobotnych szkoleń: „Prawo jazdy Kat. D” oraz „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób”.

Konkurs na „Pamiętniki bezrobotnych”

Zapraszamy w imieniu organizatorów – Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGM z Warszawy, do wzięcia udziału w konkursie dla osób, które doświadczyły bezrobocia.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do nadsyłania prac w ramach V edycji konkursu na najlepsza pracę magisterską z zakresu rynku pracy.

Nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+”

1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+”.

Masz perspektywę pracy - brakuje Ci kwalifikacji - możemy zorganizować dla Ciebie szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach informuje, że posiada środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w ramach szkoleń indywidualnych.

Możliwość wysyłania nowych rodzajów wniosków/zgłoszeń

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach informuje, że od dnia 03.07.2017 r. uruchamia możliwość wysyłania nowych rodzajów wniosków/zgłoszeń do tutejszego Urzędu (Urząd -> Urząd Online)

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendium

Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od...

Zmiany dotyczące rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom z dniem 01.06.2017 r. zmianie ulegnie możliwość rejestracji oświadczeń.

Istota umowy o dzieło oraz skutki nieprawidłowego zawierania umów

Z uwagi na dużą liczbę zawieranych umów o dzieło, stanowiących podstawę zatrudnienia cudzoziemców na polskim rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w myśl zaleceń...

Wyświetlanie 11 - 20 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę