Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Nagłówek

Aktualności

Konkurs na „Pamiętniki bezrobotnych”

Zapraszamy w imieniu organizatorów – Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGM z Warszawy, do wzięcia udziału w konkursie dla osób, które doświadczyły bezrobocia.

Staż dla osób bezrobotnych - rusza nabór wniosków

Informujemy, że z dniem 02.01.2018 r. zostaje uruchomiony proces naboru Wniosków o zawarcie umowy o organizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Zezwolenie na pracę sezonową

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nową możliwość zatrudniania w Polsce cudzoziemców na zasadach pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową.

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r., w zakresie powierzania pracy na stanowiskach nieobjętych przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, obowiązywać będą oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, dla obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy).

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy

Od 01.01.2018 r. nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmienia dotychczasowe przepisy związane z zatrudnianiem cudzoziemców. W związku z tym w dniu 07.12.2017 r....

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa...

Możliwość wysyłania nowych rodzajów wniosków/zgłoszeń

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach informuje, że od dnia 03.07.2017 r. uruchamia możliwość wysyłania nowych rodzajów wniosków/zgłoszeń do tutejszego Urzędu (Urząd -> Urząd Online)

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendium

Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od...

Istota umowy o dzieło oraz skutki nieprawidłowego zawierania umów

Z uwagi na dużą liczbę zawieranych umów o dzieło, stanowiących podstawę zatrudnienia cudzoziemców na polskim rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w myśl zaleceń...

W naszym urzędzie można już potwierdzać Profil Zaufany.

Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP. Od 01 marca 2016 roku w...

Wyświetlanie 11 - 20 z 20 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę