Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Nagłówek

Aktualności

Giełda Pracy - robotnik budowlany

Zapraszamy osoby zainteresowane na giełdę pracy organizowaną dnia 3 lipca 2017 r. o godzinie 13:00.

Giełda Pracy - pomocnik stolarza

Zapraszamy osoby zainteresowane na giełdę pracy organizowaną dnia 30 czerwca 2017 r. o godzinie 09:00.

Wstrzymanie naboru wniosków w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach informuje, że z uwagi na dużą ilość wniosków o zorganizowanie stażu jakie wpłynęły do tutejszego urzędu, z dniem 23.06.2017 r. czasowo wstrzymany zostaje nabór ww....

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendium

Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od...

Spotkanie dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Celem głównym spotkania będzie przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w obszarze nielegalnego zatrudniania cudzoziemców lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany dotyczące rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom z dniem 01.06.2017 r. zmianie ulegnie możliwość rejestracji oświadczeń.

Koniec naboru wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Informujemy, że w dniach od 19 kwietnia do 19 maja 2017 r. do tutejszego Urzędu wpłynęły Wnioski w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego...

Koniec naboru wniosków o organizowanie i finansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia

Informujemy, że w dniach od 9 do 12 maja 2017 r. do tutejszego Urzędu wpłynęły Wnioski o organizowanie i finansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia w ilości znacznie przekraczającej...

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do nadsyłania prac w ramach V edycji konkursu na najlepsza pracę magisterską z zakresu rynku pracy.

Istota umowy o dzieło oraz skutki nieprawidłowego zawierania umów

Z uwagi na dużą liczbę zawieranych umów o dzieło, stanowiących podstawę zatrudnienia cudzoziemców na polskim rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w myśl zaleceń...

Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę