Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Akademia rozwoju

Powiat Kartuski / Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach informuje,  iż realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   pn. „ Akademia rozwoju zawodowego – I edycja "   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na...

W kierunku zatrudnienia (III)

  „W kierunku zatrudnienia III" projekt realizowany przez Powiat Kartuski/Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa PomorskiegoOś priorytetowa 5: Zatrudnienie Działanie 5.1: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych –projekty Powiatowych Urzędów Pracy Poddziałanie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim (III)

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim (III)"  projekt realizowany przez Powiat Kartuski/Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim (II)

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim (II)"  projekt realizowany przez Powiat Kartuski/Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę