Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Koniec naboru wniosków o organizowanie i finansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia

W związku z zaangażowaniem w całości limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dokonywanie w 2018 r. refundacji części kosztów związanych z zatrudnieniem młodych bezrobotnych w ramach ww. formy wsparcia, w dniu 20 października proces naboru wniosków zostaje zakończony.

Koniec naboru wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W związku z zaangażowaniem w całości limitu środków przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc pracy, z dniem 20.10.2017 r. wstrzymany zostaje nabór wniosków na tę formę aktywizacji - wnioski złożone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane.

Giełda Pracy - stolarz

Zapraszamy osoby zainteresowane na giełdę pracy organizowaną dnia 31 października 2017 r. o godzinie 13:00.

Giełda Pracy - wulkanizator

Zapraszamy osoby zainteresowane na giełdę pracy organizowaną dnia 25 października 2017 r. o godzinie 12:00.

Zmiany w rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym nie ma możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę