Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Planujesz swój czas i nie lubisz tracić go na zbyt długie oczekiwanie!

Planujesz swój czas i nie lubisz tracić go na zbyt długie oczekiwanie! - zarejestruj się przez internetowy system rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Od 13 listopada 2017r. zmiana godzin wydawania biletów z numeratora na stanowisko dot. rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy!

W celu podniesienia jakości obsługi naszych klientów oraz dla usprawnienia rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy tutejszy Urząd od dnia 13 listopada 2017r. zmienia godziny wydawania biletów z numeratora na stanowisko dot. rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Koniec naboru wniosków o organizowanie i finansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia

W związku z zaangażowaniem w całości limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dokonywanie w 2018 r. refundacji części kosztów związanych z zatrudnieniem młodych bezrobotnych w ramach ww. formy wsparcia, w dniu 20 października proces naboru wniosków zostaje zakończony.

Koniec naboru wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W związku z zaangażowaniem w całości limitu środków przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc pracy, z dniem 20.10.2017 r. wstrzymany zostaje nabór wniosków na tę formę aktywizacji - wnioski złożone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę