Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Spotkanie informacyjne „Przedsiębiorczość – sposobem na aktywność”

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na spotkanie informacyjne p.t. „Przedsiębiorczość - sposobem na aktywność”, w trakcie którego między innymi omówione zostaną „Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej”.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – nabór wniosków

Informujemy, że z dniem 19.04.2017 r. uruchomiony zostanie proces naboru Wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do nadsyłania prac w ramach V edycji konkursu na najlepsza pracę magisterską z zakresu rynku pracy.

Istota umowy o dzieło oraz skutki nieprawidłowego zawierania umów

Z uwagi na dużą liczbę zawieranych umów o dzieło, stanowiących podstawę zatrudnienia cudzoziemców na polskim rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w myśl zaleceń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przekazuje informację dotyczącą istoty umowy o dzieło...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę