Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Giełda Pracy - robotnik budowlany

Zapraszamy osoby zainteresowane na giełdę pracy organizowaną dnia 3 lipca 2017 r. o godzinie 13:00.

Giełda Pracy - pomocnik stolarza

Zapraszamy osoby zainteresowane na giełdę pracy organizowaną dnia 30 czerwca 2017 r. o godzinie 09:00.

Wstrzymanie naboru wniosków w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach informuje, że z uwagi na dużą ilość wniosków o zorganizowanie stażu jakie wpłynęły do tutejszego urzędu, z dniem 23.06.2017 r. czasowo wstrzymany zostaje nabór ww. wniosków, celem ich rozpatrzenia i realizacji.

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendium

Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spotkanie dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Celem głównym spotkania będzie przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w obszarze nielegalnego zatrudniania cudzoziemców lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę