Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do nadsyłania prac w ramach V edycji konkursu na najlepsza pracę magisterską z zakresu rynku pracy.

Istota umowy o dzieło oraz skutki nieprawidłowego zawierania umów

Z uwagi na dużą liczbę zawieranych umów o dzieło, stanowiących podstawę zatrudnienia cudzoziemców na polskim rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w myśl zaleceń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przekazuje informację dotyczącą istoty umowy o dzieło...

Staż dla bezrobotnych – rusza kolejny nabór wniosków

Informujemy, że z dniem 13.03.2017 r. ponownie uruchomiony zostanie proces naboru „Wniosków o zawarcie umowy o organizowanie stażu dla osób bezrobotnych".

Wstrzymanie naboru wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Informujemy, że w dniach od 16 do 27 lutego 2017 r. do tutejszego Urzędu wpłynęły ww. wnioski, w ilości znacznie przekraczającej ilość zaplanowanych do refundacji stanowisk pracy. W związku z powyższym z dniem 01.03.2017 r. wstrzymany zostaje nabór wniosków na tę formę aktywizacji, celem dokonania...

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach za uzyskanie w 2016 roku wysokiej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie pomorskim.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę