Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Giełda Pracy - wulkanizator

Zapraszamy osoby zainteresowane na giełdę pracy organizowaną dnia 25 października 2017 r. o godzinie 12:00.

Zmiany w rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym nie ma możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy...

Od 2 listopada 2017 r. zmiana godzin rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Dla sprawniejszego przebiegu obsługi spraw związanych z powierzeniem wykonywania pracy cudzoziemcom, od 2 listopada 2017 r. w pierwszej kolejności rejestrowane będą oświadczenia przesłane elektronicznie za pośrednictwem wortalu praca.gov.pl.

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. poz. 3359) ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę