Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach


Staż dla bezrobotnych po 30. roku życia

Informujemy, że realizacja aktualnie wpływających do Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ,  możliwa jest wyłącznie w ramach projektu „W kierunku zatrudnienia (III)" współfinansowanego...

AKTYWNI ZAWODOWO I SPOŁECZNIE - Warsztaty dla bezrobotnych 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach zaprasza osoby bezrobotne 50+ na warsztaty dedykowane osobom, które chcą na długo zachować dobrą kondycję i samopoczucie, chcą rozwijać kreatywność i dzielić się pasją z innymi, chcą być aktywne społecznie i zawodowo.

Prace interwencyjne dla bezrobotnych po 30. roku życia

Projekty Powiatowych Urzędów Pracy, które skierowany są do bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które ukończyły 30. rok życia oraz należą co najmniej do jednej z wymienionych grup.

Zmiana adresów kont mailowych

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. ulegną zmianie adresy kont mailowych pracowników i sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę